هر روز!
هر روز!

جدیدترین ترفند سایه چشم : جدیدترین ترفند سایه چشم

جدیدترین ترفند سایه چشم : جدیدترین ترفند سایه چشم

جدیدترین ترفند سایه چشم
: جدیدترین ترفند سایه چشم
: داشتن آرایش زیبا برای چشم بسیار مهم میباشد و اگر به دنبال روشی هستید که به این زیبایی دست پیدا نمایید سایت آرایشگری یک راه حل فوق العاده به شما پیشنهاد می دهد سپس طبق مراحل گفته شده عمل نماید : تمام سطح پلک چشمتان را به سایه پایه آغشته نمایید. با...
به گزارش : داشتن آرایش زیبا برای چشم بسیار مهم میباشد و اگر به دنبال روشی هستید که به این زیبایی دست پیدا نمایید سایت آرایشگری یک راه حل فوق العاده به شما پیشنهاد می دهد سپس طبق مراحل گفته شده عمل نماید :
تمام سطح پلک چشمتان را به سایه پایه آغشته نمایید.
با استفاده از مداد چشم محدوده سایه چشمتان را مشخص نمایید. البته اگر به صورت نقطه ای باشد بهتر است.
با استفاده از قلم سایه نقاط ایجاد را به هم متصل نمایید.
خط چشم پلک بالا و پایین چشمتان را بوسیله همان مداد چشم که مرز سایه را مشخص نمودید ترسیم نمایید.
ریمل فراموش نشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید