هر روز!
هر روز!

جد کامپیوترها، هنوز هم می نویسد جد کامپیوترها، هنوز هم

جد کامپیوترها، هنوز هم می نویسد 
 جد کامپیوترها، هنوز هم

جد کامپیوترها، هنوز هم می نویسد
جد کامپیوترها، هنوز هم می نویسد
به نقل از مدآنلاین : بعد از گذشت ۲۴۰ سال «نویسنده» هنوز مثل ساعت کار می کند. این ماشین که به شکل پسر بچه است از کلی چرخ دنده و وسایل مکانیکی ساخته شده و منحصر بفرد بودن هماهنگی کار اجزای آن به شکلی است که برخی آن را جد کامپیوترها و روبات های امروزی می دانند. پسر بچه ای که پیر ژاکوئت دروز، ساعتساز در دهه ۱۷۷۰ ساخته مانند یک انسان واقعی اجزای بدنش برای نوشتن یک متن خاص حرکت می کند و از معدود دستگاه های قدیمی هم نوع خود است که هنوز هم قادر به کار کردن است.
 
به گزارش مجله مهر، «نویسنده» که خیلی از مهندسان امروز مجذوب آن هستند می تواند هر کلمه ای را روی کاغذ بنویسد و حتی با چشم هایش مسیر نوشتن را مانند یک انسان تعقیب می کند. قابلیت برنامه ریزی این ماشین باعث شده تا برخی آن را جد کامپیوترهای امروزی بدانند. همه اجزای این ماشین مکانیکی است و بیشتر از ۶ هزار قطعه در آن به صورت هماهنگ کار می کنند تا کار نوشتن انجام شود. این ماشین خارق العاده نیاز به باتری هم ندارد و فنرها و چرخ دنده ها نیروی لازم برای کار آن را تأمین می کنند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید