اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

جروم بواتنگ به مدرسه رفت به گزارش ""، در مقابل،

جروم بواتنگ به مدرسه رفت به گزارش ""، در مقابل،

جروم بواتنگ به مدرسه رفت
به گزارش ""، در مقابل، دانش‌آموزان آن مدرسه یک برگه چک به دست بواتنگ دادند. آنها برای پروژه‌ کمک به کودکان برزیلی تحت نظارت یونسکو، که متولی این حرکت بواتنگ است، پول جمع کرده بودند. در آلمان "مدرسه بدون نژادپرستی" عنوانی است که در کل کشور می‌تواند به مدارس اطلاق شود و برای آن دانش‌آموزان باید درخواست کتبی ارائه کنند. البته سایر متولیان به اندازه بوآتنگ فعال نیستند. شاگردان دبیرستان فردیناند از بواتنگ دعوت کردند از مدرسه آنها بازدید کند. او سپس برای آنها درمورد مبارزه با تبعیض و نژادپرستی سخنرانی کرد و در پایان در زمین فوتبال مدرسه حاضر شد و به برندگان یک مسابقه دانش‌آموزی جایزه داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید