مطالب جالب!
مطالب جالب!

جریمه برای كارخانه سیگار به گزارش بی‌بی‌سی، هیات‌منصفه دادگاهی

جریمه برای كارخانه سیگار 
 
 به گزارش بی‌بی‌سی، هیات‌منصفه دادگاهی

جریمه برای كارخانه سیگار

به گزارش بی‌بی‌سی، هیات‌منصفه دادگاهی در لس‌آنجلس به نفع جودی بولوك رای داد كه مادرش بتی، در سال 2003 در 64 سالگی بر اثر سرطان ریه مرد. او 47 سال سیگار كشیده بود. شركت موریس اعلام كرد او با علم به زیانبار بودن سیگار در هر زمانی می‌توانست ترك كند. بتی سال 2001 از این شركت كه بخشی از شركت بزر‌‌گ‌تر «التریا» است غرامت خواسته بود. هیات‌منصفه‌ دادگاه در سال 2002 توصیه كرد شركت 28 میلیارد دلار به بولوك بپردازد. اما یك قاضی كمی بعد این مبلغ را به 28 میلیون دلار كاهش داد.
دادگاه استیناف آمریكا در سال 2008 تصمیم هیات‌منصفه را رد كرد و پرونده را برای محاكمه دوباره فرستاد، زیرا شركت 28 میلیون دلار را عادلانه نمی‌دانست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید