هر روز!
هر روز!

جزییات دریافت وام حمایتی بازی سازان تشریح شد : جزییات

جزییات دریافت وام حمایتی بازی سازان تشریح شد : جزییات

جزییات دریافت وام حمایتی بازی سازان تشریح شد
: جزییات دریافت وام حمایتی بازی سازان تشریح شد
مهرداد آشتیانی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با اشاره به اختصاص بودجه ی حمایتی تا سقف 10 میلیارد تومان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: “بررسی طرح های تجاری شرکت های بازی سازی جهت اعطای وام به زودی آغاز می شود.”
به گزارش به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، وزارت ارتباطات در راستای حمایت از هنر-صنعت بازی های رایانه ای و ویدیویی بودجه ای حمایتی تا سقف 10 میلیارد تومان، جهت اعطای وام اختصاص داده است.
آشتیانی با بیان این که بودجه ی در نظر گرفته شده با مدیریت بنیاد ملی بازی های رایانه ای به شرکت های بازی ساز اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: “جهت بررسی طرح ها در وزارت ارتباطات، کارگروهی متشکل از 3 عضو حقوقی و 2 عضو حقیقی تشکیل شده که ریاست این کارگروه برعهده ی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، وزارت ارتباطات در راستای حمایت از هنر-صنعت بازی های رایانه ای و ویدیویی بودجه ای حمایتی تا سقف 10 میلیارد تومان، جهت اعطای وام اختصاص داده است.
آشتیانی با اشاره به اهمیت تخصیص این بودجه تاکید کرد: “طرح های اقتصادی در چهار زمینه ی «تولید بازی موبایل»، «تولید بازی رایانه های شخصی»، «تحقیق و توسعه» و «توسعه ی بازار» مورد حمایت قرار می گیرند.”
معاونت حمایت بنیاد به منعطف بودن این وام ها اشاره کرد و گفت: “براساس طرحی که بازی سازها می ‎نویسند، مبلغ درخواستی، نحوه ی بازپرداخت، زمان استراحت و بهره ی وام متفاوت خواهد بود.”
وی ادامه داد: “برای مثال شرایط مناسبی برای شرکت های بازی ساز نوپا در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که کم تر از 3 سال از تاسیس آن ها می گذرد وام هایی با بهره ی 4 درصد دریافت خواهند کرد و سقف رقم وام برای آن ها 30 میلیون تومان است. هم چنین این شرکت ها برای دریافت وام تنها باید اساس نامه و طرح تجاری خود را ارایه کنند.”

مهرداد آشتیانی به عدم تعیین سقف برای شرکت ‎های باسابقه اشاره کرد و گفت: “شرکت هایی که سابقه ی فعالیت شان به بیش از 3 سال می رسد، می توانند بر اساس طرح تجاری که ارایه می دهند وام دریافت کنند و برای این وام سقفی وجود ندارد. تنها لازم است که طرح اقتصادی آن ها قابل توجیه بوده و بتوانند کارگروه را قانع کنند.”
پیش از این در اواسط مهر ماه حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از اعطای وام کم بهره به بازی سازها خبر داده بود.
آشتیانی به جزییات وام های شرکت های باسابقه اشاره کرد و گفت: “وام تولید بازی های موبایل و رایانه های شخصی و تحقیق و توسعه با بهره ی 9 درصد و وام توسعه ی بازار با بهره ی 14 درصد ارایه می شود. هم چنین برای وام هایی با رقم بالای 300 میلیون تومان، ضمانت نامه ملکی الزامی است.”
آشتیانی خطاب به شرکت های بازی سازی که خواستار دریافت وام هستند گفت: “بازی سازها در تهیه ی طرح تجاری خود نهایت دقت را به خرج دهند؛ چرا که به هرحال طرح آن ها باید بازگشت مالی داشته باشد و ممکن است در صورت شکست پروژه، در بازپرداخت وام دچار مشکل شوند.”
پیش از این در اواسط مهر ماه حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از اعطای وام کم بهره به بازی سازها خبر داده بود.

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید