هر روز!
هر روز!

جلسه خواستگاری !!!! جلسه خواستگاری !!!! : جلسه خواستگاری !!!!

جلسه خواستگاری !!!!
جلسه خواستگاری !!!! : جلسه خواستگاری !!!!
: جلسه خواستگاری !!!!
:  
جلسه خواستگاری بعد از نیم ساعت سکوت(قابل توجه خیلی ها)!!===>>>
به گزارش : مادر داماد : ببخشین ، کبریت دارین؟
خانواده عروس : کبریت ؟! کبریت برای چی!؟
مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بکشه…
خانواده عروس : پس داماد سیگاریه….!؟
مادر داماد : سیگاری که نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه..
خانواده عروس : پس الکلی هم هست..!؟
مادر داماد : الکلی که نه… والا قمار بازی کرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش که یادش بره
خانواده عروس : پس قمارم بازی می کنه…!؟
مادر داماد : آره… دوستاش توی زندان بهش یاد دادن…
خانواده عروس : پس زندانم بوده…!؟
مادر داماد : زندان که نه… والا معتاد بوده ، گرفتنش یه کمی بازداشتش کردن…
خانواده عروس : پس معتادم بوده…!؟
مادر داماد : آره… معتاد بود ، بعد زنش لوش داد…
خانواده عروس : زنش !!!؟؟؟
نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن کبریت همراهتون داشته باشین !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید