مطالب جالب!
مطالب جالب!

جلسه ی خواستگاری، پس از نیم ساعت سكوت (خنده دار)

جلسه ی خواستگاری، پس از نیم ساعت سكوت (خنده دار)

جلسه ی خواستگاری، پس از نیم ساعت سكوت (خنده دار)
مادر داماد : ببخشین ، كبریت دارین؟   خانواده عروس : كبریت ؟! كبریت برای چی!؟   مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بكشه…   خانواده عروس : پس داماد سیگاریه….!؟   مادر داماد : سیگاری كه نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه…   خانواده عروس : پس الكلی هم هست..!؟   مادر داماد : الكلی كه نه… والا قمار بازی كرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش كه یادش بره   خانواده عروس : پس قمارم بازی می كنه…!؟   مادر داماد : آره… دوستاش توی زندان بهش یاد دادن…   خانواده عروس : پس زندانم بوده…!؟   مادر داماد : زندان كه نه… والا معتاد بوده ، گرفتنش یه كمی بازداشتش كردن…   خانواده عروس : پس معتادم بوده…!؟   مادر داماد : آره… معتاد بود ، بعد زنش لوش داد…   خانواده عروس : زنش !!!؟؟؟     نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن كبریت همراهتون داشته باشین! پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید