مطالب جالب!
مطالب جالب!

جلسه ی خواستگاری… بعد از نیم ساعت سكوت(طنز) نتیجه اخلاقی

جلسه ی خواستگاری… بعد از نیم ساعت سكوت(طنز)
نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن كبریت همراهتون داشته باشین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید