مطالب جالب!
مطالب جالب!

جمعیت میلیاردرها ی کشور چین به 251 نفر رسید! بر

جمعیت میلیاردرها ی کشور چین به 251 نفر رسید! 
 بر

جمعیت میلیاردرها ی کشور چین به 251 نفر رسید!
بر این اساس تعداد ثروتمندان چینی كه بیش از یك میلیارد دلار سرمایه و دارایی دارند در شش سال گذشته به‌طور متوالی افزایش داشته است. موسسه تحقیقاتی هورون در این گزارش به نام هزار ثروتمند بزرگ چینی اشاره كرده است. در صدر این فهرست زونگ كین هو با 6/12 میلیارد دلار ثروت و دارایی قرار گرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید