مسیر سبز
مسیر سبز

جمع‌آوری166هزار برگه شرط بندی جام ‌جهانی واحد مرکزی خبر: مشاور

جمع‌آوری166هزار برگه شرط بندی جام ‌جهانی
واحد مرکزی خبر: مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد: دست اندرکاران این اقدام قصد داشتند برای هر برگه شرط بندی 1000 تومان دریافت کنند که در مجموع 166 میلیون تومان می‌شد. بر اساس ماده 9 و 10 ضوابط و آیین نامه برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی هیچ کدام از برگزارکنندگان اعم از دولتی یا خصوصی حق دریافت وجهی از شرکت کنندگان را ندارند.
 
همایون امیرزاده گفت: دست اندرکاران این اقدام قصد داشتند برای هر برگه شرط بندی 1000 تومان دریافت کنند که در مجموع 166 میلیون تومان می‌شد.
 
وی افزود: طی دو روز آینده کارهای حقوقی مربوط به تخلف صورت گرفته دنبال و درباره سه چاپخانه متخلف نیز هفته آینده در کمیته رسیدگی به تخلفات تعیین تکلیف می‌شود.
 
امیرزاده با قدردانی از همکاری خوب چاپخانه داران و اتحادیه چاپ و نشر گفت: بر اساس ماده 9 و 10 ضوابط و آیین نامه برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی هیچ کدام از برگزارکنندگان اعم از دولتی یا خصوصی حق دریافت وجهی از شرکت کنندگان را ندارند.
 
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در آستانه جام جهانی فوتبال بازرسی ها به طور دقیق صورت می گیرد تا دیگر شاهد اینگونه تخلفات نباشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید