هر روز!
هر روز!

جملات زیبای رمانتیک و احساسی : جملات زیبای رمانتیک و

جملات زیبای رمانتیک و احساسی : جملات زیبای رمانتیک و

جملات زیبای رمانتیک و احساسی
: جملات زیبای رمانتیک و احساسی
قلبم آسمون می شه به شوق خوابیدن ستاره ی وجودت
به گزارش : کاش از میون همه ی ستاره ها تو سهیل نشی ! جملات عاشقانه Words of love
بمان با من که من بی تو صدایی خسته در بادم
در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم جملات عاشقانه Words of love
برای پریدن لازم نیست پرنده باشم
همین که تو بخندی بال در می آورم جملات عاشقانه Words of love
کاش می توانستم تورا آنگونه بخندانم
تا سیر شوی از خندیدن با کسانی که لیاقت لبخندت را ندارند!
تقصیر من چیست که نمی توانم نقش بازی کنم؟ جملات عاشقانه Words of love
اینجا همانجاست که نباید باشی
غم انگیز است اگر تو را نخواهد
مسخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی جملات عاشقانه
عشق از میدان مین خطرناک تر است
مین عمل نکرده پایت را از کار می اندازد
خاطره ی عمل نکرده  قلبت را جملات عاشقانه فلسفی
آمده بودم به‌ تو بگویم هنوز دوستت دارم
اما بر زبانم این‌ طور آمد که هر وقت دلت خواست حرف بزنی تماس بگیر ! جملات عاشقانه Words of love
ماهی اسیر تنگ باشی و یارت در دریا
باله ات زخمی و گریه ی بی صدا واویلا جملات عاشقانه کوتاه
وقتی نیستی یا دلم می گیرد یا باران جملات عاشقانه جدید
این پیام فقط جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم جملات عاشقانه باحال
وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنند
اما گفتند اجازه ی صاحبش لازمه  اجازه می دی ؟ جملات عاشقانه Words of love
ناز آن چشمی که سویش مال ماست
ناز آن زلفی که تارش مال ماست
ناز آن چوپان که سازش مال ماست
ناز آن دوستی که قلبش یاد ماست جملات عاشقانه Words of love
از تنهایی پرسیدم برای عشقم چه بنویسم
گفت : بنویس ما را چون روزگار فراموش مکن جملات عاشقانه Words of love
دلم دل نیست ، دریا نیست ، مرداب است
که موجی هم سراغش را نمی گیرد
نه میل زیستن دارد نه می میرد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید