هر روز!
هر روز!

جملات و قطعات عاشقانه جملات و قطعات عاشقانه - :

جملات و قطعات عاشقانه جملات و قطعات عاشقانه - :

جملات و قطعات عاشقانه
جملات و قطعات عاشقانه - : جملات و قطعات عاشقانه
: جملات و قطعات عاشقانه
: زنـدگـی مـا
به گزارش : بـازتـاب بـاورمـان اسـت
هـنـگـامـی کـه عـمـیـق تـریـن بـاورهـای خـود را
دربـاره زنـدگـی تـغـیـیـر مـی دهـیـد . . .
زنـدگـی هـم بـه هـمـان انـدازه
تـغـیـیـر مـی کـنـد ! . . .امروز دلم دوباره شکست….
از همان جای قبلی…!
کاش می شد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوی….
کاش می شد فریاد بزنم… پایان!
…دلم خیلی گرفته….!
اینجا نمی توان به کسی نزدیک شد!
آدمها از دور دوست داشتنی ترند!

تو چه میفهمی از روزگارم…؟
از دلتنگی ام؟
گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم…
می فهمی؟
فقط خوابت را…

دلـ بــﮧ دلمـ ” نـدادے ” …
دستـ در دستمـ “همـ نگذاشتـے “
پـا بــﮧ پـا “بـا مـטּ نیـامدے “
تـو را بــﮧ خـدا بـرو
سـر بــﮧ سـرم “نگـذار”
قـولشـ را بــﮧ بیـابـاטּ داده امـ

دیوار ها هم عاشق میشوند،
یادگاری ننویسید
اگر قصد برگشتن ندارید . . .

عاشــــق کسی باشی که روحشـم خبر نداشته باشــــه !!!
اما خیلی شـیـریـنـه کـــه
یواشکی
عـــاشــــــقانــه …
نگاهش کنــــــی و
توی دلــــت بــگــــی
آخه لا مصب خیلـــــی دوستـت دارم…

دلم فارغ ز قید کفر و دین است
که مقصودم برون از آن و این است
جدا تا مانده ام از آستانش
تو گویی گریه ام در آستین است
دو عالم را به یک نظاره دادیم
که سودای نظربازان چنین است
بلای جانن من بالا بلندی است
که بر بالش جای آفرین است
غزالی در کمند آورده بختم
که چین زلف او آشوب چین است
نگاری جسته*ام زیبا و زیرک
زهی صورت که با معنی قرین است
به لعل او فروشم خاتمی را
که اسم اعظمش نقش نگین است
تماشا کن رخش را تا بدانی
که خورشید از چه خاکسترنشین است
کس کان لعل و عارض دید گفتا
زهی کوثر که در خلدبرین است
کمان ابرو بتی دارم فروغی
که از هر سو بتان را در کمین است
فروغی بسطامی

مادرم می گفت: عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب
اما هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی

اگر عاشق کسی شدی
بجای اینکه اسمش رو توی یه قلب بنویسی
اسمش رو توی یه دایره بنویس.
بخاطر اینکه قلب ممکنه بشکنه
ولی دایره ها برای همیشه به راهشون ادامه میدن….
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید