هر روز!
هر روز!

جملات کوتاه عاشقانه (love) : جملات کوتاه عاشقانه (love)

جملات کوتاه عاشقانه (love) : جملات کوتاه عاشقانه (love)

جملات کوتاه عاشقانه (love)
: جملات کوتاه عاشقانه (love)
از “نبودنت” دلگیر نیستم… از اینکه روزگاری “بودی”، دلگیرم
به گزارش : خاطرات خیلی عجیبن گاهی اوقات می خندیم به روزایی که گریه می کردیم گاهی گریه می کنیم به یاد روز هایی که می خندیدیم…
بی تو برای خودم مردی شده ام مردی که هنوز برای خودش گریه میکند …
تمام دنیا محله ی کوچکی ست که تو در آن متولد می شوی و من میان بازیِ بچه های محله به عشق تو پیر می شوم…
میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!! امّا چرا کسی نفهمید! “نمک” برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست… مزه “درد” میدهد…!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید