هر روز!
هر روز!

جمله و متن زیبای کارت عروسی : جمله و متن

جمله و متن زیبای کارت عروسی : جمله و متن

جمله و متن زیبای کارت عروسی
: جمله و متن زیبای کارت عروسی
 
بنام خدای عشق کنار آشنایی تو آشیانه می کنم فضای آشیانه را پر از کرانه می کنم کسی سئوال می کند به خاطر چه زنده ای و من برای زندگی تو را بهانه می کنم امیدواریم که گل وجودتان زیباترین نقش باغ خاطره این روز باشید  

به گزارش : متن برای کارت عروسی
همتمان بدرقه راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و ما نوسفریم
 

  معنای عشق چیست بجز عشق بهم رسیدن یعنی آغاز با هم ماندن یعنی زندگی زندگی با عشق یعنی کامیابی
 

متن های کارت عروسی جدید
با سنت عشق گرد هم می آییم آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است.
 

 
در پیشگاه حجت محض زمان مهدی(عج) منجی جهان منت دار حضور شمائیم.
 

متن مذهبی کارت عروسی
 
خدا هدیه ای به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت باید آسمان را آذین می بست ستاره ها را برق می انداخت خدا لبخند زد تنهایی فقط زیبنده خودش بود! در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند!
 

  ای از عشق پاک من همیشه مست من تو را آسان نیاوردم بدست بارها این کودک احساس من زیر باران های اشک من نشست من تو را آسان نیاوردم بدست
 

جدیدترین متن کارت عروسی
 
ای کاش عشق را زبان سخن بود آنها زندگی مشترک خود را جشن می گیرند با تشریف فرمائی خود سرافرازشان فرمائید
 

  آری آغاز دوست داشتن است گر چه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست
 

متن کارت دعوت عروسی
  خانه ای ساخته ایم، سایبانش همه عشق زیر پا فرش غرور، در حصارش همه تکرار صفا ما در این جمع لطیف لطف دیدار تو را می طلبیم

  قلب من و تو را پیوند جاودانه مهری است در نهان پیوند جاودانه ما ناگسسته باد تا آخرین دم از نفس واپسین ما این مهر بسته باد  

متن زیبا برای کارت عروسی
  انگار تمام آسمان به این پنجره آمده است که سقف کوچک مان چنین پرستاره است فردای سبز آرزویی محال نیست وقتی شانه های اعتماد پناه مرغان مهاجر است که از فراز غروب های دور و دراز اینکه به جست و جوی آشیانی روشن آمده اند از امشب تا خورشید راهی نیست نگاهمان کنید !  

 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید