مسیر سبز
مسیر سبز

جنجال مکالمه نیک آهنگ کوثر و هاشمی روزنامه کیهان: نیک

جنجال مکالمه نیک آهنگ کوثر و هاشمی
روزنامه کیهان: نیک آهنگ کوثر نسبت به انتشار نوار مكالمه اش با مهدي هاشمي كه بخشي از هويت جريان آشوب طلب را لو مي دهد، ابراز تأسف كرد.

نيك آهنگ كوثر پيش از اين گفته بود بنابر اصرار دادگاه كانادا و شاكي مهدي هاشمي و ضرورت راستي آزمايي، مجبور شده نوار مكالماتش با مهدي هاشمي را به دادگاه بدهد.
 
با اين حال وي به خاطر اينكه باعث دردسر براي نامبرده شده، تحت فشار رسانه هاي ضدانقلاب قرار گرفته و ضمن دريافت انواع ناسزاها و اتهامات، بايكوت نيز شده است چندان كه سايت روز آن لاين انتشار كاريكاتورهاي وي را متوقف كرد.همكار نشريات زنجيره اي در واكنش به اين فشارها نوشت: «تأكيد مي كنم كه خودم هم با مشاهده وقايع اخير نگاهي متفاوت نسبت به گذشته پيدا كرده ام.
 
من به خاطر اثر منفي انتشار يك نوار كه از تاريخ تسليم به وكلاي آقاي هاشمي و بوذري و دادگاه، ديگر اختيارش دست من نبوده، عذرخواهي مي كنم. و تاكيد مي كنم از روز انتشار توسط هر كس كه بوده فشار زيادي را تحمل كرده ام.همچنين مي گويم كه بابت سوءتفاهم هايي كه ايجاد شده، احساس مثبتي ندارم.
 
 ترجيح مي دهم گفتگويي اين روزها نكنم تا مبادا حرف اضافه اي بزنم. حرف اضافه اي كه منجر به دردسر بيشتري براي زنداني شود.»كوثر پيش از اين اعلام كرده كه فايل هاي صوتي ياد شده بالغ بر 20 عدد مي باشد.
 
وي با تأكيد بر سنديت فايل هاي صوتي و توجيه مجدد علت ارائه آنها به دادگاه مي نويسد: امروز فايل ها سرنوشتي يافته اند كه ارزش تحقيقي و ثبت شان، جور ديگري قضاوت مي شود. به عبارتي، فايل هايي كه بايد فقط براي بررسي نگاه خاندان هاشمي به سياست مورد بررسي قرار مي گرفت، آن هم نه به شكل عمومي، الان بلاي جان مهدي هاشمي شده. نمي توانم سنگيني اين فكر را پنهان كنم.
 
 چهار روز گذشته بر من، بيشتر از چهار سال گذشته.من به خاطر تحقيق و گفتگو با طرفين يك دعوا، از جمله مهدي هاشمي، و مستند كردن «اطلاع» آقاي هاشمي از وجود شاكي در كانادا، و يك دادرسي كه حاضر به دفاع از خود در آن نشده بود، از سوي تيم حقوقي هوشنگ بوذري كه مطالب «خودنويس» را دنبال كرده بود، فراخوانده شدم.

 وقتي فراخوانده شدم، دو چاره داشتم؛ همرايي، يا سرپيچي. سرپيچي از شهادت در كانادا نهايتا حكمش حبس است و گرفتن به زور مدارك، آن هم كنترلش دست آدم نيست... به خاطر تلاش براي پنهان كردن واقعيت.

او در پايان تصريح كرد: برخلاف محسن هاشمي و پدرش تاكيد مي كنم فايل هاي ارائه شده به دادگاه، واقعي اند، اما كماكان بر حرف خود هستم و نگران انتشار بقيه ام. انتشار فايل ها در شرايطي كه مهدي هاشمي در بند است را محكوم مي كنم. 2 سال پيش گفتم كه رفتنش به ايران منطقي نيست، امروز هم معتقدم كه دو سال پيش حرف اشتباهي به او نزده بودم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید