هر روز!
هر روز!

جنجال وحشتناک چالش سطل خون! + عکس : جنجال وحشتناک

جنجال وحشتناک چالش سطل خون! + عکس : جنجال وحشتناک

جنجال وحشتناک چالش سطل خون! + عکس
: جنجال وحشتناک چالش سطل خون! + عکس
:  
چالش سطل یخ برای همدردی و کمک به بیماران ای.ال.اس در سراسر جهان و با روش ریختن یک سطل آب سرد و یخ بر سر و یا دادن کمک مالی همراه بوده است که با استقبال گسترده ای مواجه شد.
به گزارش : یکی از اعضای گروه تروریستی داعش در حالی که لباس سیاه بر تن داشت و پرچم داعش نیز پشت سر وی دیده می شد، سطلی پر از خون را بر سر خود خالی کرد. این در حالی است که این چالش به گونه ای نامفهوم و بدون هدف از سوی این شخص انجام شده است.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید