هر روز!
هر روز!

جنگنده اف-۲۰ ببر کوسه هواپیمای جنگنده اف20 ملقب به تایگر

جنگنده اف-۲۰ ببر کوسه هواپیمای جنگنده اف20 ملقب به تایگر

جنگنده اف-۲۰ ببر کوسه
هواپیمای جنگنده اف20 ملقب به تایگر شارک به معنای کوسه ببرساخت شرکت نورثروپ گرومن در سال 1982 وارد عرصه خدمت گشته و اولین پرواز خود را نیزهمین سال در 30 آگوست به ثبت رسانید. این جنگنده را می توان نوع ارتقا یافته وبهبودیافته هواپیمای جنگنده اف-5 تایگر برشمرد.
این جنگنده تاکتیکی برخلاف جنگنده اف-5 با دو موتور، از یکموتور نیرومند اف 404 ساخت شرکت جنرال الکتریک با قدرت کشش یا کشش خشک استاتیکیمعادل 18000 پوند بهره می برد. لازم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید