هر روز!
هر روز!

جهاد پیشوای هشتم در صحنه غبارآلود جنگ نرم نبرد

جهاد پیشوای هشتم در صحنه غبارآلود جنگ نرم 
 
 نبرد

جهاد پیشوای هشتم در صحنه غبارآلود جنگ نرم

نبرد میان حق و باطل همیشه ی تاریخ در دو جنبه ‌ی سخت افزاری و نرم افزاری وجود داشته است. نبرد سخت افزاری مانند جنگ های نظامی و محاصره های اقتصادی و نبرد نرم افزاری مانند فشارهای سیاسی و هجوم های فرهنگی. نبردهای سخت افزاری به علت ماهیت مادی آشکارشان به آسانی شناخته می ‌شوند؛ اما گاه اثبات هجمه ‌های فرهنگی نیازمند دقت بیشتری است.
در قرآن کریم چنین آمده است که تخریب شخصیتی فرستادگان الهی، که نوعی عملیات فرهنگی است، در میان تمامی اقوام بوده، همه پیامبران مورد این هجمه قرار داشته‌اند. در بررسی اوضاع اجتماعی دوران ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید