اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

جهانبازی: هیچ اشتباه تاثیرگذار نداشتم به گزارش ""، یدالله جهانبازی

جهانبازی: هیچ اشتباه تاثیرگذار نداشتم به گزارش ""، یدالله جهانبازی

جهانبازی: هیچ اشتباه تاثیرگذار نداشتم
به گزارش ""، یدالله جهانبازی داور دربی 79 یکی از کسانی بود که داوری اش در این بازی حاشیه های زیادی به همراه داشت. از اینکه قبل از بازی خودش را مستحق سوت زدن در دربی می‌ دانسته گرفته تا حاشیه هایی که در دربی برایش به وجود آمد، همه و همه او را به یکی از ویژه ترین چهره های دربی تبدیل کرد. با این حال جهانبازی به "" گفت که هرگز نگفته بود قضاوت در دربی حق من است: هرگز نگفتم قضاوت در دربی حق من است. خبرنگاری از من پرسید که آیا آماده ای داور دربی شوی و من گفتم اگر قرعه بنام من شود، آمادگی قضاوت در این بازی مهم را دارم. حتی آقای اصفهانیان رئیس کمیته داوران به من زنگ زد و گفت که این چه حرفی بوده که زدم و من هم برایش توضیح دادم. او در پاسخ به این سوال که آیا پیش از بازی در خودش می‌ دید که چنین بازی مهمی را قضاوت کند: باور کنید من هیچ استرسی نداشتم. 190 تا 200 بازی در لیگ‌برتر قضاوت کردم. خوب این بازی هم لیگ‌برتری بود و برایم آنقدری فرقی با بازی های عالی نداشت. به همین دلیل می‌ گویم که استرس ممکن است برای یک داور جوان پیش بیاید. من آنقدر تجربه داشتم که از پس قضاوت این بازی بربیایم. داور دربی 79 ادعا می‌ کند که امیر قلعه‌نویی و باشگاه استقلال تحت تاثیر شکست در دربی آن مصاحبه ها را انجام داده است: من نمی‌ گویم که اشتباه نکرده ام، حرف من چیز دیگری است. من می‌ گویم که در زمین تمام توانم را گذاشتم تا صحنه ای از دستم در نرود. فکر می‌ کنم اشتباه تاثیرگذاری نداشتم و امیر قلعه‌نویی و باشگاه استقلال تحت تاثیر شکست در دربی آن حرف ها را زده اند. البته باز هم می‌ گویم که داوری بدون اشتباه وجود ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید