مسیر سبز
مسیر سبز

جوانترین و پیرترین کشور جهان را بشناسید خبرآنلاین: میانگین

جوانترین و پیرترین کشور جهان را بشناسید 
 خبرآنلاین: میانگین

جوانترین و پیرترین کشور جهان را بشناسید
خبرآنلاین:  میانگین سنی شاخصی است که بیانگر سنی است که نیمی از جمعیت زیر آن و نیمی دیگر بالای آن سن دارند.

 این شاخص بیانگر آن است که جامعه تا چه اندازه جوان است، یا چقدر راه تا سالخوردگی دارد.

البته علاوه بر نرخ زاد و ولد که بر جمعیت قسمت جوان تر خط واسط می افزاید مرگ و میر زودرس هم از اندازه قسمت دوم خط واسط می کاهد و شاید به همین دلیل است که کشور آفریقایی اوگاندا با میانگین 15 سال سن جوان ترین کشور در مقیاس میانگین سنی است.

از طرف دیگر افزایش امید به زندگی، مراقبت‌های بهداشتی سالمندان و تغذیه مناسب، ضمن بالا بردن جمعت بالای خط نیمه در کشورهای اروپایی و کاهش نرخ رشد ، میانگین سنی در این کشورها را بالا برده است به نحوی که کشورهای چون موناکو، ژاپن با میانگین بالای 44 سال از پیر ترین کشورهای در مقیاس میانگین سنی هستند.

تصویر زیر نشانگر میانگین سنی جمعیت به تفکیک کشورهاستجدول زیر بیانگر بالاترین میانگین سنی در بین کشورهای جهان است

ردبف کشور میانگین سنی 1 موناکو 48.9 2 ژاپن 44.6 3 ایتالیا 44.3 4 آلمان 43.7 5 اطریش 42.6 6 فنلاند 41.6 7 یونان 42.2 8 سن مارینو 42.1 9 اسلوونی 42.1 10 بلژیک 42
جدول زیر بیانگر پایین ترین میانگین سنی در بین کشورهای جهان است

ردیف کشور میانگین سنی 1 اوگاندا 15 2 نیجر 15.2 3 مالی 16.2 4 یمن 16.4 5 کنگو 16.5 6 چاد 16.6 7 بروندی 16.8 8 بورکینافاسو 16.8 9 اتیوپی 16.8 10 مالاوی 17.1
وضعیت منطقه

در منطقه ما عراق با میانگین سنی 20.6 جوان تریم میانگین سنی را دارد و درمقابل آن قطر علیرغم بهره گیری از نرخ رشد بالا با 30.8 پیرترین میانگین جمعیت در بین کشورهای منطقه را دارد در کشور ما که تا چند سال قبل نیمی از جمعیت مانند در حدود 25 سال و کمتر بودند اکنون به 27.6 رسیده است که با توجه به کاهش نرخ رشد ازیک طرف و افزایش کمی امید به زندگی به نظر می رسد با روندی سریع به سمت بالا حرکت کند.

ردیف کشور میانگین سنی 1 عراق 20.6 2 پاکستان 21.2 3 عربستان 21.6 4 کویت 26.4 5 افغانستان 27.1 6 ایران 27.6 7 ترکیه 28.1 8 آذربایجان 28.5 9 امارات 30.2 10 قطر 30.8

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید