هر روز!
هر روز!

حدیث های پر معنی درباره عفت و پاکدامنی : حدیث

حدیث های پر معنی درباره عفت و پاکدامنی : حدیث

حدیث های پر معنی درباره عفت و پاکدامنی
: حدیث های پر معنی درباره عفت و پاکدامنی
: اگر این حدیث ها را بخوانیم و به آن عمل کنیم واقعا خداوند به ما هم در این دنیا و هم در آن دنیا پاداش خوبی می دهد. این حدیث ها از امامان و پیامبر بزرگوار حضرت محمد (ص) است در مورد عفت و پاکدامنی.
 
به گزارش : امام علی(ع) می فرماید: عفّت، سرآمد هر خوبى است.
 
احادیثی ناب درباره عفت و پاکدامنی
1- امام باقر علیه السلام:
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ یُقَالَ لَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ اللَّعَّانَ السَّبَّابَ الطَّعَّانَ عَلَ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید