هر روز!
هر روز!

حرکت عجیب یک مانکن روی سن در هفته مد لندن+تصاویر-مانکن

حرکت عجیب یک مانکن روی سن در هفته مد لندن+تصاویر-مانکن

حرکت عجیب یک مانکن روی سن در هفته مد لندن+تصاویر-مانکن
: حرکت عجیب یک مانکن روی سن در هفته مد لندن+تصاویر
: در جشنواره مد لندن درهفته جاری اتفاقی رخ داد که سریعا به یک سوژه رسانه ای تبدیل شد. معمولا راه رفتن مانکن ها روی سن اجرا بدون اتفاق نیست و بسیار پیش آمده است که مدل ها هنگام رژه رفتن روی سن زمین خورده اند. یک مدل انگلیسی هنگام حضور روی سن اجرا به دلیل اینکه پاشنه بلند کفش هایش زیر لباسش گیر کرده و در حال سقوط بود تصمیم گرفت کفش هایش را در آورده و پا برهنه روی سن راه برود.
به گزارش : نکته جالبتر اینکه وقتی گروه بعدی مدل ها بلافاصله بعد از وی روی سن حاضر شدند این کفش ها سد راه آنها بود و یکی از مدل ها به اجبار از صف خارج شده و کفش را به گوشه سن پرتاب کرد. این صحنه به عنوان یکی از سوتی های این جشنواره ثبت شد.

گرداوری:زیرمیزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید