مکان یار
مکان یار

حسینیه بیت الحیدر (متوسلین به مکتب امام محمد باقر) آدرس: ایران

حسینیه بیت الحیدر (متوسلین به مکتب امام محمد باقر)
آدرس: ایران - تهران - تهران بزرگراه خاوران، بعد از بزرگراه امام علی، خیابان عبدالحسین شیرازی (سادات) ، خیابان ملاشریفی، کوچه حسینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید