هر روز!
هر روز!

حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما حسین‌علی‌میرزا شاهزاده قاجار و فرزند فتح‌علی‌شاه از بدر

حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما حسین‌علی‌میرزا شاهزاده قاجار و فرزند فتح‌علی‌شاه از بدر

حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما
حسین‌علی‌میرزا شاهزاده قاجار و فرزند فتح‌علی‌شاه از بدر جهان خانم بود.
ولی‌عهد فتح‌علی‌شاه قاجار درابتدا عباس‌میرزا بود. او در دوران ولایت‌عهد در یکی از عهدنامه‌هایی که با روسیه به امضا رساند، مسئله موروثی شدن سلطنت در میان فرزندانش را به‌عنوان یکی از بندهای عهدنامه گنجاند. از آنجا که او یک سال پیش از مرگ فتح‌علی‌شاه (مهرماه ۱۲۱۳ خورشیدی) درگذشته بود، فتح‌علی‌شاه برای اجرای مفاد عهدنامه، برخلاف مرسوم، محمدمیرزا فرزند عباس‌میرزا یعنی نوه خودش را به ولایت‌عهد منصوب کرد و وی را به والی‌گری آذربایجان فرستاد. با مرگ فتح‌علی‌شاه، بزرگ‌ترین پسر باقی‌مانده‌اش، حسین‌علی‌میرزا فرمان‌فرما که والی فارس بود و به‌لحاظ مرمت بارگاه شاه‌چراغ، محبوبیتی نیز کسب کرده بود، داعیه پادشاهی نمود. محمدشاه، برادر کوچک‌تر (۱۷ساله‌اش) فیروزمیرزا را به مقابله با قوای عمویش فرستاد که در این نبرد، قوای حسین‌علی‌میرزا فرمان‌فرما شکست خورد و پایه‌های سلطنت محمدشاه ۱۷ ساله تحکیم گردید. فرمانفرما پس از مرگ پدر ۳ ماه بر ایران سلطنت کرد.
پسران
دختران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید