هر روز!
هر روز!

حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان

حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان

حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان )
حشره گوشتخوار : با شکار تصویری که از یک حشره در جنگل گرفته شده هست و از زشت ترین و جالبترین حشره جهان شناخته شد کیشید ا ۴۱ ساله عکاس حرفه ای حیاط وحش توانست حین جستجوی خود در جنگلهای کاستا ریکا واقع در آمریکای مرکزی عکس زشت ترین حشره گوشتخوار جهان را شکار کند. همانگونه که در عکسهای می بینید این حشره واقعا زشت و بدترکیب هست.
به گزارش : حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان ) : حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان ) بدن این حشره از جنس سخت پوستان هست و آن را به مراتب قوی تر از دیگر حشرات می کند. حشره شناسان و عکاس حرفه ای ۴۱ ساله از اوز واقع در ژاپن، کاستار یکا را برترین سفر خود به علت کشف زشت ترین و خجالتی ترین حشره جهان عنوان کرد.
: حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید