هر روز!
هر روز!

حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه - بیوگرافی ورزشکاران
هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، ساعت 4 صبح امروز (پنجشنبه) به دلیل ایست قلبی و شوک تنفسی دارفانی را وداع گفت. پس از این موضوع بازیکنان قدیم و جدید پرسپولیس در بیمارستان آتیه حضور یافتند.
به گزارش : از ساعات اولیه این اتفاق، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس، کادر فنی و تیم مدیریتی در بیمارستان آتیه حضور پیدا کردند و در بهت و ناباوری، گریه می کردند.
علی انصاریان و جواد کاظمیان از جمله همبازی های پیشین هادی نوروزی در بیمارستان حضور داشتند و اتفاق افتاده را باور نمی کردند.
جمعیت زیادی از هواداران، دوستداران و خبرنگاران جلو بیمارستان آتیه حضور داشتند.
حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه : حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه
: حضور بازیکنان پرسپولیس درپی درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید