مطالب جالب!
مطالب جالب!

حمله و پیشروی عراق نیروی زمینی عراق از سه جبهه

حمله و پیشروی عراق 
 نیروی زمینی عراق از سه جبهه

حمله و پیشروی عراق
نیروی زمینی عراق از سه جبهه و در هر جبهه با یک سپاه یورش زمینی خود را آغاز کرد. سپاه اول از جبهه شمالی حدود ۲۵ کیلومتر در اطراف قصر شیرین پیشروی کرد و سپاه دوم از جبهه میانی و در اطراف مهران، هردو پس از برخورد به مناطق کوهستانی متوقف شدند. این حملات برای پشتیبانی از حمله اصلی در خوزستان انجام شد. صدام تصور می‌کرد که مورد استقبال مردم خوزستان که بخشی از آنان عرب یا عرب‌زبان بودند قرار خواهد گرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید