هر روز!
هر روز!

حوادث برای کودکان و راههای پیشگیری  

حوادث برای کودکان و راههای پیشگیری 
 
  

حوادث برای کودکان و راههای پیشگیری

 

حوادث


جدیدترین اخبار حوادث ایران و جهان
حوادث کودکان
حوادث یکی از مهمترین علل مرگ و معلولیت های کودکان است.به منظور جلوگیری ازحوادث و بهبود شرایط ایمنی کودکان بررسی علمی موضوعاتی چون میزان وقوع حوادث کودکان، علت وقوع حوادث و آموزش ها ی ارایه شده جهت پیشگیری از حوادث کودکان ضروری اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید