هر روز!
هر روز!

حوزه نیوز :سه گام فهم ادبیات عرب /دانش ادبیات عرب فهم

حوزه نیوز :سه گام فهم ادبیات عرب /دانش ادبیات عرب فهم

حوزه نیوز :سه گام فهم ادبیات عرب /دانش ادبیات عرب فهم طلاب در درک نصوص را افزایش می دهد
: حوزه نیوز :سه گام فهم ادبیات عرب /دانش ادبیات عرب فهم طلاب در درک نصوص را افزایش می دهد

به گزارش : به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در کارگاه دانش افزایی اساتید ادبیات عرب با موضوع «رابطه ادبیات و اجتهاد» در سالن آقا مصطفی خمینی(ره) مدرسه علمیه عالی نواب با اشاره به مبادی تصوری، به مفهوم شناسی واژه ادبیات و استنباط پرداخت و گفت: در مقاطعی از تاریخ اطلاق ادبیات به یازده علم صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، بدیع، شعر، عروض، قافیه، خط و انشا صورت می گرفته، اما در برخی از مقاطع تاریخی حتی شعر، عروض، قافیه، خط و انشاء از حیطه ادبیات خارج شده است. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: امروز می توان برخی از فلسفه های مضاف همچون فلسفه لغت، صرف، نحو و امثالهم را نیز داخل در حیطه ادبیات و از این مجموعه فرض کرد. 
وی با اشاره به مقوله «استنباط» که در حوزه ادبیات عرب تفسیر به فرآیند کشف احکام می شود، ابراز کرد: استنباط و فرآیند کشف احکام فقط در حیطه و محدوده احکام شرعی نیست بلکه در همه حیطه های آموزه های اسلامی جاری است. 
آیت الله علیدوست با بیان این که فعالیت در حیطه ادبیات به صورت ناخودآگاه انسان را با تراث یعنی نصوص و متون به خوبی آشنا می کند، افزود: فعالیت در حوزه ادبیات، به صورت غیر مستقیم فهم طلاب را در درک نصوص و متون دینی ارتقا داده و به صورت مستقیم نیز عاملی در درک معانی عبارات اثرات سترگی همچون کتاب تمهید القواعد شهید ثانی است. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که در زمینه تفقه در دین دو نوع رفتار و نگاه افراطی و تفریطی در کاربست قواعد عربی به چشم می خورد، اظهار کرد: در حوزه رفتار افراطی، گوینده، قواعد عربی را در فهم و استنباط حکم شرعی دخیل می کند، اما در حوزه رفتار تفریطی از قواعد ادبی برای استنباط متون آنطور که باید و شاید استفاده صورت نمی گیرد. 
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم ادامه داد: البته هر دونوع این رفتارها آسیب هستند و راه حل رفع آسیب، رعایت شیوه اعتدال در درک متون عربی است. 
آیت الله علیدوست در پایان، تتطبیق محور شدن ادبیات عرب، تربیت متخصصان و صاحب نظران و وجود افراد متخصص و متمرکز در ادبیات که بتوانند به متون عرب به صورت تخصصی پرداخته و بر روی آن به دقت تمرکز کنند را به عنوان سه اقدامی عنوان کرد که باید در زمینه فهم ادبیات عرب به صورت ویژه دنبال شود.
انتهای پیام/۳۱۳/۲۵

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید