هر روز!
هر روز!

حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش – حکایت: دعای الاغ

حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش – حکایت: دعای الاغ

حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش –
حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش – : حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش –
: حکایت: دعای الاغ برای مرگ صاحبش –
الاغی دعا کرد ؛ صاحبش بمیرد تا از زندگی خرآنه خود خلاصی یابد …. صاحب ، فکر الاغ را خواند و گفت : ای خر !! با مرگ من ، شخص دیگری تو را میخرد و صاحب می شود ، برای رهایی خویش ، دعا کن که از خریت خود ، بیرون شوی ….. ” مثنوی معنوی مولانا “
به گزارش : همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست ! اسارت به میله های دورت نیست ؛ به حصارهای دور تفکرت است !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید