مسیر سبز
مسیر سبز

حکم استفاده از اسپری برای روزه‌دار روزه رمضان بر کسانی

حکم استفاده از اسپری برای روزه‌دار 
 روزه رمضان بر کسانی

حکم استفاده از اسپری برای روزه‌دار
روزه رمضان بر کسانی که به سن تکلیف رسیده‌اند واجب و شرایط افرادی که از این وجوب مستثنی بوده و یا کسانی که با شرایطی خاص امکان روزه را دارند نیز مشخص است، بعنوان مثال برخی مبتلا به بیماریهای ریوی بوده و باید از اسپری ویژه‌ای استفاده کنند که برای روزه‌داری این گروه شرایطی ذکر شده است.

در استفتاء خبرنگار مهر از بخش پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در رابطه با اینکه آیا استفاده از اسپری آسم روزه را باطل می کند، مشخص شد که آیت الله مکارم استفاده از این اسپری را از مبطلات روزه نمی داند.

همچنین دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله حسین نوری همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر تأکید کرد: استفاده از اسپری آسم علتی برای باطل کردن روزه نیست.

طی تماس خبرنگار مهر با دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله حسین وحید خراسانی در رابطه با اینکه آیا استفاده از اسپری آسم موجب باطل شدن روزه می شود عنوان شد: اگر اسپری تبدیل به مایع شده و وارد حلق شود روزه باطل می شود.

منبع : خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید