مسیر سبز
مسیر سبز

حیوان توپ پنبه‌ای! +عکس فارس: این حیوان نوعی خرگوش خانگی

حیوان توپ پنبه‌ای! +عکس 
 فارس: این حیوان نوعی خرگوش خانگی

حیوان توپ پنبه‌ای! +عکس
فارس: این حیوان نوعی خرگوش خانگی است که با داشتن موهایی مانند خز توجه هر کسی را جلب می‌کند.

این خرگوش آنگورایی که مانند توپ عظیمی از مو هست به نام "لی لیانا" متعلق به بتی چو مالک و پرورش دهنده خرگوش‌های انگلیسی است. این نوع خرگوش نیاز به مراقبت زیادی دارد.همچنین خرگوش های انگلیسی آنگورایی زیادی مانند فرانسوی، آلمانی، غول پیکر و اطلس  از این نوع وجود دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید