هر روز!
هر روز!

خاموشی اضطراری ردیت همه را ترسانده است : خاموشی اضطراری

خاموشی اضطراری ردیت همه را ترسانده است : خاموشی اضطراری

خاموشی اضطراری ردیت همه را ترسانده است
: خاموشی اضطراری ردیت همه را ترسانده است
: وب سایت اجتماعی ردیت (reddit)، پس از یک خاموشی یک ساعته دوباره آنلاین شد. این قضیه ساعت 3.26 دقیقه بعد از ظهر آغاز شد، و به گفته مدیریت این شرکت، یک ارتقای نرم افزاری ساده بوده است. هر چند قرار بوده است وب سایت بلافاصله آنلاین بشود، اما این کار تا ساعت 4.57 دقیقه بعد از ظهر همان روز انجام نشد. دور از انتظار نیست که کاربران این شبکه قضیه را دست کم نگرفته باشند. به عنوان نمونه در توئیتر پیام هایی نظیر "همه وحشت زده هستند" یا "ردیت خاموش شده و من امید به زندگی را دارم از دست می دهم" منتشر شده است. ردیت خود را صفحه اول اینترنت می نامد، پس این که کاربران از خاموشی صفحه اول اینترنت شاکی باشند طبیعی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید