مکان یار
مکان یار

خانقاه شیخ ابو سعید ابوالخیر آدرس: ایران - کرمان - کوهبنان‎

خانقاه شیخ ابو سعید ابوالخیر آدرس: ایران - کرمان - کوهبنان‎

خانقاه شیخ ابو سعید ابوالخیر
آدرس: ایران - کرمان - کوهبنان‎ پارک خواجه خضر

به گمان برخی از مورخان این خانقاه نخستین خانقاه استان کرمانه و در کنار کوهی به نام کوه خانقاه قرار داره و بالای این کوه هم قلعه ای مشهور به قلعه دختر قرار داره که متاسفانه در حال تخریبه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید