مکان یار
مکان یار

خانه استاد علیپور آدرس: ایران - فارس - گراش‎ شهرستان گراش،

خانه استاد علیپور آدرس: ایران - فارس - گراش‎ شهرستان گراش،

خانه استاد علیپور
آدرس: ایران - فارس - گراش‎ شهرستان گراش، بخش مرکزی، روستای ریاب

خانه علی پور، یادگار مرحوم استاد امیدعلی علی پور از معماران سنتی و شاخص گراش، توسط شورای اسلامی شهر گراش و با همکاری انجمن مردمی معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی گراش (ایکوموس;) خریداری شد. این خانه قرار است بعد از طی مراحل ثبت به عنوان دوازدهمین اثر ثبت ملی میراث فرهنگی و گردش گری شهرستان گراش، تبدیل به نخستین اقامت گاه گردش گری در جنوب استان فارس شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید