مکان یار
مکان یار

خانه معلم ایلام آدرس: ایران - ایلام - ایلام میدان کشوری،

خانه معلم ایلام
آدرس: ایران - ایلام - ایلام میدان کشوری، بلوار مدرس

این مجتمع در مساحت ۱۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۱۵۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید