مکان یار
مکان یار

خانه معلم بندر امام خمینی آدرس: ایران - خوزستان - بندر

خانه معلم بندر امام خمینی
آدرس: ایران - خوزستان - بندر امام خمینی بلوار امام خمینی، جنب مهدیه امام خمینی

این مجتمع ظرفیت پذیرش ۷۰۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید