مکان یار
مکان یار

خانه معلم بوانات آدرس: ایران - فارس - سوریان بوانات، خیابان

خانه معلم بوانات
آدرس: ایران - فارس - سوریان بوانات، خیابان هفت تیر، جنب مدرسه زینب کبری قدیم

این مجتمع در مساحت ۱۶۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۱۱۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید