مکان یار
مکان یار

خانه معلم جهرم آدرس: ایران - فارس - جهرم خیابان ولیعصر،

خانه معلم جهرم
آدرس: ایران - فارس - جهرم خیابان ولیعصر، کوچه ۱۷

این مجتمع در مساحت ۸۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۲۸ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید