مکان یار
مکان یار

خانه معلم خرمشهر آدرس: ایران - خوزستان - خرمشهر خیابان فردوسی،

خانه معلم خرمشهر
آدرس: ایران - خوزستان - خرمشهر خیابان فردوسی، روبروی سینما نخل

این مجتمع در مساحت ۳۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید