مکان یار
مکان یار

خانه معلم داراب آدرس: ایران - فارس - داراب‎ میدان معلم،

خانه معلم داراب
آدرس: ایران - فارس - داراب‎ میدان معلم، خیابان شهداء

این مجتمع در مساحت ۲۲۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید