مکان یار
مکان یار

خانه معلم دشت آزادگان آدرس: ایران - خوزستان - سوسنگرد دشت

خانه معلم دشت آزادگان
آدرس: ایران - خوزستان - سوسنگرد دشت آزادگان، خیابان شیخ مهدی طرفی، جنب تعاونی مصرف

این مجتمع در مساحت ۲۵۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۳۵ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید