مکان یار
مکان یار

خانه معلم رودبار آدرس: ایران - گیلان - رودبار خیابان معلم،

خانه معلم رودبار
آدرس: ایران - گیلان - رودبار خیابان معلم، جنب آموزش و پرورش

این مجتمع در مساحت ۲۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۶ تخت و ۲ سوئیت را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید