مکان یار
مکان یار

خانه معلم گرگان آدرس: ایران - گلستان - گرگان خیابان ولیعصر،

خانه معلم گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان خیابان ولیعصر، بلوار ناهار خوران، عدالت ۹۶

این مجتمع در مساحت ۴۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۱۲۲ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید