بهترین زندگی
بهترین زندگی

ختنه نوزاد، بهترین روش سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بهترین روش ختنه

ختنه نوزاد، بهترین روش
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بهترین روش ختنه برای نوزاد؟  پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال:  مادر عزیزدو ماهگی بهترین سن برای ختنه کردن نوزاد است. در دو ماهگی هنوز نوزاد چهار دست و پا راه نمی رود پس ختنه کردنش هم باعث نمی شود که خیلی اذیت بشود. در حال حاضر آخرین متود و روشی که برای ختنه شدن استفاده می شود، روش گذاشتن حلقه است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید