مسیر سبز
مسیر سبز

خربزه جان 16 نفر را گرفت! ایالت کلرادو وخیم

خربزه جان 16 نفر را گرفت! 
 ایالت کلرادو وخیم

خربزه جان 16 نفر را گرفت!
ایالت کلرادو وخیم ترین وضع مسمومیتهای غذایی را در ده سال اخیر تجربه می کند و گفته می شود در دستکم در هشت ایالت آمریکا، بیماری های ناشی از مصرف خربزه مسموم، جان شانزده نفر را گرفته است.

مصرف خربزه آلوده به باکتری های بیماری زا و مهلک در آمریکا جان شانزده نفر را گرفت.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، ایالت کلرادو وخیم ترین وضع مسمومیتهای غذایی را در ده سال اخیر تجربه می کند و گفته می شود در دستکم در هشت ایالت آمریکا، بیماری های ناشی از مصرف خربزه مسموم، جان شانزده نفر را گرفته است.

تا کنون دست کم هفتاد و دو مورد ابتلا مسمومیت غذایی به مصرف خربزه های آلوده نسبت داده شده است.

منبع: واحد مرکزی خبر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید