مسیر سبز
مسیر سبز

خروج قطار مسافری طبس -تهران از ریل واحد مرکزی خبر:

خروج قطار مسافری طبس -تهران از ریل
واحد مرکزی خبر:  قطار مسافربری طبس – تهران که ساعت ۱۳ دیروز از ریل خارج شد خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

مدیرکل راه آهن شرق گفت: در این حادثه که امروز در ایستگاه عشق آباد طبس رخ داد دیزل قطار از ریل خارج و به 2 واگن اول آن که مسافر نداشت خسارت وارد شد.

آقای پورفخری افزود: این قطار با جایگزینی دیزل به مسیر خود ادامه داد.

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید