هر روز!
هر روز!

خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها خطرات نوشیدنی های

خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها خطرات نوشیدنی های

خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها
خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها : خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها
: خطرات نوشیدنی های غیرالکلی برای دندان ها
آیا با نوشیدنی های غیر الکلی نیز برایمان مشکلی به وجود خواهد آمد یا خیر؟مضرات این نوشیدنی ها برای دندانهایمان چقدر است و می توانیم با خیال راحت از این نوشیدنی ها استفاده کنیم توصیه دندانپزشکان در این زمینه چیست؟

به گزارش محققان به تازگی دریافته اند که اکثر نوشیدنی های غیرالکلی و نوشیدنی های ورزشی ضخامت مینای دندان را تا یک سوم کاهش می دهند.
منبع : دکتر سلام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید