مسیر سبز
مسیر سبز

خطرناک تر از بلایای طبیعی چیست؟ تابناک: "یحیی جامه" رئیس

خطرناک تر از بلایای طبیعی چیست؟
تابناک: "یحیی جامه" رئیس جمهور گامبیا، طی سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کرد خطر همجنس بازی برای بشریت، از همه بلایای طبیعی بیشتر است. او همچنین سه خطر عمده بشریت را برشمرد که همجنس بازی نیز از جمله آن هاست.

LHVnews گزارش داد؛ جامه بیان داشت: "بزرگ ترین تهدیدها برای بقای بشر، اساسا سه ویژگی دارد که نتیجه خصایص ضد الهی انسان به حساب می آید: 1. طمع بی اندازه که در این صورت اعتیاد به جمع آوری ثروت و دارایی از هر راهی به خصوص از طریق خشونت یا برنامه های غیراخلاقی را در پی خواهد داشت.

2. فکر سلطه بر جهان با ابزاری مانند استفاده از سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای برای نیل به این هدف متوهمانه

3. همجنس بازی در همه اشکال و مظاهرش و با وجود این که عملی شیطانی، غیر انسانی و غیر الهی است، توسط برخی قدرت ها تحت عنوان حقوق بشر ترویج می شود."

رئیس جمهور اعتقاد دارد همجنس بازی از مجموع همه بلایای طبیعی برای بشر خطرناک تر است. او ادامه داد از آن جا که همجنس بازها تولید نسل نمی کنند، هر کسی که از همجنس بازی حمایت نماید، در حال ترویج انقضای نسل بشر خواهد بود.

جامه سابقه ای طولانی در اظهار نظر علیه همجنس بازی دارد. در اوایل سال 2012 او گفته بود همه همجنس بازها باید گامبیا را ترک نمایند. البته این بیانات انقلابی، انتقادهای طرفداران این امر را بر انگیخته است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید