هر روز!
هر روز!

خلاصه داستان یک عشق + عکس : خلاصه داستان یک

خلاصه داستان یک عشق + عکس : خلاصه داستان یک

خلاصه داستان یک عشق + عکس
: خلاصه داستان یک عشق + عکس

:  
در من

 
آدم برفی ای ست

 
به گزارش : که عاشق آفتاب شده ..

 
و این خلاصه ی همه، 

 
داستان های عاشقانه جهان است

 

جالب نوشت ♣
ما از دنبال هیولاها زیر تخت‌مون دست برداشتیم
زمانی که فهمیدیم اون‌ها در وجود ما هستند . . .
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید